Trwa ładowanie...

„Dobry Rodzic- Dobry Start”-dziękujemy !

Dzięki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w lipcu wystartował zorganizowany przez nas cykl warsztatów dla rodziców, którego celem było wsparcie oraz podnoszenie kompetencji rodziców dotyczących wychowania oraz opieki nad dziećmi.

W ramach projektu odbyły się trzy rodzaje warsztatów prowadzonych przez psychologów, pedagogów i terapeutów.

 

Pierwszy cykl spotkań przygotowywał i uczył rodziców w jaki sposób pomagać oraz wspierać dzieci w przezwyciężaniu problemów z emocjami i trudnym zachowaniem.

 

W ramach drugiego cyklu odbyła się „Szkoła dla Rodziców”- ministerialny program skierowany do każdego, szukającego sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

 

Spotkania trzeciego cyklu, to zajęcia „Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”- metoda posługiwania się ruchem jako narzędziem, które wspomaga i koryguje rozwój psychoruchowy dziecka. Zajęcia skierowane do rodziców wraz z dziećmi.

Warsztaty trwają do 17 grudnia.

 

Wszystkim Rodzicom- uczestnikom zajęć serdecznie dziękujemy! :)